Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Finał Konkursu Przyrodniczo-Technicznego pod hasłem „Od przyrodnika do technika” – VII edycja

27.03.2024

W dniu 20 marca 2024 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał VII edycji Konkursu Przyrodniczo-Technicznego pod hasłem „Od przyrodnika do technika”.

Finał Konkursu Przyrodniczo-Technicznego pod hasłem „Od przyrodnika do technika” – VII edycja. Panoramiczne zdjęcie pamiątkowe. Pozują na stojąco osoby dorosłe kobiety i mężczyźni oraz dzieci – dziewczyny i chłopcy, dzieci trzymają torby z prezentami, w tle za osobami stojącymi upięta w fałdy tkanina, na której jest przypięty napis „Konkurs Przyrodniczo-Techniczny Od przyrodnika do technika VII edycja 2024”.

W finale konkursu wśród zaproszonych gości uczestniczyli Pani Irena Zielińska – Dyrektor Delegatury w Toruniu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pan dr Zdzisław Markuszewski – Dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, w imieniu Pana prof. Wyższej Szkoły Gospodarki dr inż. Dariusza Buchańca – Dziekana Kolegium Nauk Technicznych w Toruniu – Pani Joanna Kaczmarzyk – Bruzda. Pani Iwona Kempińska- główny specjalista Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.

Konkurs o zasięgu wojewódzkim skierowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych naszego województwa. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Torunia.

Celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na problemy związane z ochroną środowiska przyrodniczego, rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za środowisko naturalne, a także rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów i podkreślenie znaczenia zawodów technicznych.

W konkursie uczestniczyło 221 uczniów z 21 szkół województwa kujawsko-pomorskiego, nad którymi opiekę merytoryczną sprawowało 24 nauczycieli. Do finału – etapu wojewódzkiego konkursu zakwalifikowało się 15 uczniów z ośmiu szkół: Szkoły Podstawowej nr 14 w Toruniu, Szkoły Podstawowej w Łubiance, Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim, Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie, Szkoły Podstawowej w Rynarzewie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie, Szkoły Podstawowej nr 18 we Włocławku oraz Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku.

W finałowym etapie pod nazwą „DIY” czyli zrób to sam oceny uczestników dokonało jury stanowiące zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSIŚ w Toruniu. Podczas pierwszej części finału uczestnicy rozwiązywali test z zakresu pięciu kategorii konkursowych, który pozwolił wyłonić 6 laureatów konkursu. W drugiej części finału laureaci zmagali się z zadaniami praktycznymi, które przeprowadzane były na indywidualnych stanowiskach i wymagały łączenia wiedzy z praktyką.

Laureaci konkursu:

I miejsce: Gabriela Szeler, Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku
II miejsce: Lena Wróblewska, Szkoła Podstawowa nr 14 w Toruniu
III miejsce: Zofia Koszczka, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie
IV miejsce: Jakub Lisewski, Szkoła Podstawowa w Łubiance
V miejsce: Wiktoria Korcala, Szkoła Podstawowa nr 14 w Toruniu
VI miejsce: Natalia Zielińska, Szkoła Podstawowa w Łubiance
Wszyscy laureaci konkursu zdobyli atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Zgodnie z komunikatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.02.2024 r. konkurs może być uwzględniony przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisany na świadectwie ukończenia szkoły, a laureaci konkursu otrzymają dodatkowe punkty podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

LAUREATOM ORAZ FINALISTOM KONKURSU SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024