Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Otwarty konkurs ofert – WYPOCZYNEK LETNI w 2024 roku

05.04.2024

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich 2024 r.

Ikona wypoczynku. Rysunek jeziora, lasu i rozbitego na brzegu namiotu.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich 2024 r.

Treść ogłoszenia oraz załączniki w załączonych poniżej plikach.

Materiały

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024