Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

„Każdy, kto kontynuuje naukę, pozostaje młody, czyli ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie”

16.03.2024

Projekt Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy „Każdy, kto kontynuuje naukę, pozostaje młody, czyli ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie” został zatwierdzony do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy „Każdy, kto kontynuuje naukę, pozostaje młody, czyli ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie” został zatwierdzony do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Uczestnicy projektu, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, podczas mobilności edukacyjnych, poznają nie tylko różnorodne metody i formy pracy w czterech europejskich szkołach językowych (Francja, Hiszpania, Malta, Włochy), ale także język i kulturę regionu, co pozwoli otworzyć się na nowe możliwości.

Naszym celem jest poszerzenie kontaktów społecznych z organizacjami o podobnym profilu zadaniowym w Europie. Chcemy uczestniczyć w środowisku organizacji europejskich, wymieniać doświadczenia  w europejskim systemie edukacyjnym oraz promować nauczanie i uczenie się przez całe życie.

Cele operacyjne projektu:

  • wyposażenie członków naszej społeczności w znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym – utworzenie międzynarodowej sieci partnerów i wymiana doświadczeń w oparciu o różnorodność systemów edukacyjnych;
  • rozwój umiejętności zarządzania projektami o wymiarze europejskim – promowanie edukacji europejskiej wśród odbiorców bezpośrednich i pośrednich;
  • wzrost kompetencji cyfrowych i wykorzystanie ich w procesie nauczania i uczenia się;
  • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – pokonywanie podziałów międzykulturowych i społecznych; przygotowanie do życia w różnorodnym świecie;

Efektem realizowanych działań będzie wzrost aktywności odbiorców bezpośrednich: wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i pośrednich: dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek w województwie kujawsko-pomorskim na arenie międzynarodowej.

Zamierzamy upowszechniać rezultaty poprzez:

  • organizację warsztatów edukacyjnych „Europejskie przyjaźnie” i seminariów kontaktowych „Międzynarodowe podróże”;
  • tworzenie prezentacji multimedialnych „Moja europejska przygoda”;
  • prowadzenie bloga edukacyjnego „Każdy, kto kontynuuje naukę, pozostaje młody, czyli ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie”.

Projekt został zatwierdzony do realizacji na okres od 1 grudnia 2023 r. do 31 maja 2025 r. W sposób aktywny uwzględnia włączanie i różnorodność, angażując uczestników o mniejszych szansach do uczestnictwa w naszych inicjatywach.

Wartość projektu: 238 852,21 (dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 21/100) w tym 82,52% budżetu to środki europejskie.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024