„Każdy, kto kontynuuje naukę, pozostaje młody,
czyli ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie”

Koordynatorki projektu: Anna Borysiak i Alina Nejman

Projekt Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

„Każdy, kto kontynuuje naukę, pozostaje młody, czyli ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie”

został zatwierdzony do realizacji w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Stopka redakcyjna Programu „Każdy, kto kontynuuje naukę, pozostaje młody, czyli ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie”. Na grafice flaga Funduszy Europejskich, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej i logo Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Uczestnicy projektu, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
podczas mobilności edukacyjnych, poznają nie tylko różnorodne metody i formy pracy w czterech europejskich szkołach językowych
(Francja, Hiszpania, Malta, Włochy),
ale także język i kulturę regionu, co pozwoli otworzyć się na nowe możliwości.

Naszym celem jest poszerzenie kontaktów społecznych z organizacjami o podobnym profilu zadaniowym w Europie.
Chcemy uczestniczyć w środowisku organizacji europejskich, wymieniać doświadczenia  w europejskim systemie edukacyjnym
oraz promować nauczanie i uczenie się przez całe życie.

Cele projektu:

  • wyposażenie członków naszej społeczności w znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym – utworzenie międzynarodowej sieci partnerów i wymiana doświadczeń w oparciu o różnorodność systemów edukacyjnych;
  • rozwój umiejętności zarządzania projektami o wymiarze europejskim – promowanie edukacji europejskiej wśród odbiorców bezpośrednich i pośrednich;
  • wzrost kompetencji cyfrowych i wykorzystanie ich w procesie nauczania i uczenia się;
  • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – pokonywanie podziałów międzykulturowych i społecznych; przygotowanie do życia w różnorodnym świecie.

Efektem realizowanych działań będzie wzrost aktywności odbiorców bezpośrednich – wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i pośrednich: dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek w województwie kujawsko-pomorskim na arenie międzynarodowej.

O programie:

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”
Projekt realizowany jest w I osi priorytetowej: Umiejętności, Działanie 1.7 „Mobilność ponadnarodowa”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na zasadach programu Erasmus+.

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024