Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

WOLONTARIAT – możesz działać jako wolontariusz na różne sposoby

w Europie i poza nią

20.05.2024 / A. Nejman

W dniach od 18 do 23 kwietnia 2024 roku zorganizowano w województwie kujawsko-pomorskim warsztaty dla uczniów szkół średnich pod tytułem „Wolontariat – siła młodych w budowaniu Europy”. Spotkania były częścią ogólnopolskich działań w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Organizatorem warsztatów była Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

Na zdjęciu trzy dziewczyny i dwóch chłopaków biorących udział w warsztatach dla uczniów szkół średnich pod tytułem „Wolontariat – siła młodych w budowaniu Europy”. Spotkania były częścią ogólnopolskich działań w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Organizatorem warsztatów była Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

W warsztatach wzięli uczniowie z: II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
w Inowrocławiu, IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki Toruniu , Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy, Zespołu Szkol Budowlanych w Bydgoszczy,
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Chełmnie, VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Toruniu, I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy oraz
VII Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy.

Podczas warsztatów omówione zostały możliwości w Projektach wolontariatu oferowanych przez Unię Europejską, przedstawiono przykłady dobrych praktyk w ramach europejskich programów skierowanych do młodzieży, w szczególności Europejskiego Korpusu Solidarności. W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możliwy jest wyjazd na wolontariat zagraniczny lub zrealizowanie w Polsce lokalnego Projektu solidarności.

Celem tych spotkań było zachęcenie młodych ludzi do podejmowania aktywności społecznej i obywatelskiej oraz zwiększenie wiedzy na temat wykorzystania potencjału dla dobra innych.

Kolejne spotkania realizowane będą w nowym roku szkolnym.

Zgłoszenia w tym zakresie proszę kierować na adres: anejman@kuratorium.bydgoszcz.pl

Europejski Portal Młodzieży dostępny w linku: Go abroad | European Youth Portal (europa.eu)

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024