Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

„Leksykon mediacji rówieśniczej” – konferencja dla dyrektorów i mediatorów szkolnych bydgoskich szkół

20.05.2024 / A. Nejman

W dniu 24 kwietnia 2024 roku w Zespole Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna „Leksykon mediacji rówieśniczej”. Uczestnikami byli dyrektorzy i pedagodzy bydgoskich placówek oświatowych, pracownicy Okręgowej Rady Adwokackiej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz uczniowie bydgoskich szkół.

Plakat Centrum Mediacji Szkolnej i Edukacji Prawnej. Na plakacie napis z nazwą centrum oraz twarz kobiety zmieniona graficznie.

Konferencję rozpoczęła adwokat Karolina Wilamowska z Okręgowej Rady Adwokackiej współtwórca Centrum Mediacji Szkolnej i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej w Bydgoszczy funkcjonującej przy Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy. Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej, które wspiera Zespół Szkół nr 24 we wszelkich działaniach dotyczących mediacji rówieśniczych, mediacji szkolnych oraz w wykładach dla  klasy psychologiczno-prawnej XII Liceum Ogólnokształcącym.

Wykład „Wdrażanie mediacji rówieśniczych w szkole” omawiał istotne kwestie dotyczące formy i zakresu mediacji rówieśniczych w placówkach oświatowych. Powyższa tematyka została uzupełniona wykładem dr Ewy Sygit–Kowalkowskiej z Uniwersytet Kazimierza Wielkiego „Do przerwy 2:0. Co usłyszymy, kiedy dzieci mówią o trudnościach w relacjach – perspektywa psychologiczna”.

O mediacjach, jako formie rozwiązywania konfliktów w rodzinie mówiła adwokat Joanna Ogrodowicz z  Okręgowej Rady Adwokackiej w wykładzie „Mediacje rodzinne w relacjach rodzice – dzieci”.

W części „dobre praktyki” wystąpiły panie: Anna Masley z Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim z prezentacją „Korzyści społeczne z przeprowadzania mediacji rówieśniczych w szkołach– doświadczenia praktyka” oraz Anna Wiśniewska, koordynatora mediacji rówieśniczych w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy z prezentacją „Szkolne koło mediatorów w praktyce”.

Ponadto podczas konferencji zostały zorganizowane w czterech salach lekcyjnych warsztaty dla uczniów placówek oświatowych „Na tropie supermocy – mediacja zamiast szkolnej przemocy”, które poprowadzili opiekunowie mediacji rówieśniczych z Zespołu Szkół nr 24 pod kierunkiem adw. Emilii Krejza-Srockiej, członka Izby Adwokackiej w Białymstoku.

Na zakończenie goście mogli zobaczyć pokaz mediacji rówieśniczych przygotowany przez  uczniów Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, którzy pełnią rolę mediatorów rówieśniczych w placówce w ciągu roku szkolnego.

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej mieszczącym się w ZS nr 24 przy ul. Puszczykowej 11 w Bydgoszczy tel. 52-372 21 70

http://cmiep.zs24.bydgoszcz.pl/o-centrum-mediacji/

bezpośrednio z koordynatorem Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej  – panią Klaudią Franczak-Kocieniewską (pedagog szkolny, mediator), która pomoże ustalić szczegóły mediacji 52-372 21 70 / 26

lub w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy:

Alina Nejman st. wizytator w Wydziale Strategii i Rozwoju Edukacji tel. 52 349 76 anejman@kuratorium.bydgoszcz.pl

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024