Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Działalność proeuropejska

Dobre praktyki

Szkoły zainteresowane upowszechnianiem  działań proeuropejskich na stronie Kuratorium Oświaty w  Bydgoszczy mogą nawiązać współpracę z Panią Aliną Nejman, starszym wizytatorem w Kuratorium:

    • tel. 52 34 97 630
    • anejman@kuratorium.bydgoszcz.pl

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024