Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Serwis dla DYREKTORÓW

i Organów prowadzących

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025

13.06.2024   … czytaj więcej ...

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej. Godło narodowe i nazwa ministerstwa podkreślona biało-czerwoną wstęgą

Stypendium Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

16.05.2024   … czytaj więcej ... WAŻNE

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej. Godło narodowe i nazwa ministerstwa podkreślona biało-czerwoną wstęgą

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

11.06.2024   … czytaj więcej ... WAŻNE

Zmiany w ramowych planach nauczania

27.05.2024   … czytaj więcej ...

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej. Godło narodowe i nazwa ministerstwa podkreślona biało-czerwoną wstęgą

„Sportowe Talenty” – wyniki prób sprawności fizycznej

13.05.2024   … czytaj więcej ...

Zaświadczenia dla finalistów konkursów przedmiotowych

08.05.2024   … czytaj więcej ...

Logo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Wysokość opłat akredytacyjnych w 2024 roku

17.01.2024   … czytaj więcej ...

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej. Godło narodowe i nazwa ministerstwa podkreślona biało-czerwoną wstęgą

Pismo z MEN dotyczące kursów kwalifikacyjnych i uzyskiwania kwalifikacji nauczycielskich!

10.04.2024   … czytaj więcej ...

Logo Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Trzyliterowy skrót nazwy, gdzie ostatnia litera rozpada się na niebieskie, kwadratowe piksele.

Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego na platformie MEN

08.04.2024   … czytaj więcej ...

Logo Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. W prostokątnym kształcjie, na białym tle nazwa centrum i ozdobne litery CN.

Wojewódzka konferencja pt. OCENIANIE W EDUKACJI – NOWE KIERUNKI, WYZWANIA, PERSPEKTYWY

05.04.2024   … czytaj więcej ...

Logo otwartego konkursu ofert pod tytułem Wypoczynek letni w 2024 roku. Na rysunku jezioro, namiot i w tle las.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

05.04.2024   … czytaj więcej ...

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej. Godło narodowe i nazwa ministerstwa podkreślona biało-czerwoną wstęgą

PILNE – zmiana wskaźnika procentowego kontroli oraz terminów ich realizacji

04.04.2024   … czytaj więcej ...

Rejestracja placówek w ewidencji programu „Sportowe talenty”

02.04.2024   … czytaj więcej ...

Wykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w roku 2024 do odznaczeń państwowych i resortowych przesłanych do MEN, celem weryfikacji

22.03.2024   … czytaj więcej ...

Ogólnopolski plebiscyt „SZKOŁA ROKU 2024”

19.03.2024   … czytaj więcej ...

Konferencja edukacyjna – CEE Edu Digital Summit

18.03.2024   … czytaj więcej ...

Logo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Konkursy przedmiotowe – podstawowe informacje, terminy realizacji etapów wojewódzkich, terminy wglądów do prac konkursowych

20.02.2024   … czytaj więcej ... WAŻNE