Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Informacje o Delegaturze Kuratorium Oświaty we Włocławku

Siedziba urzędu:              ul. Brzeska 8, 87-100 Włocławek

Sekretariat Delegatury: 54 42 64 032

Poczta e-mail:                  delwlocl@kuratorium.bydgoszcz.pl

Na fotografii budynek będący siedzibą Kuratorium Oświaty Delegatura we Włocławku przy ulicy Brzeskiej numer 8.

Zgodnie z par. 17.2. Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy do zadań Delegatury we Włocławku na obszarze jej działania obejmującym miasta Włocławek, Lipno, Rypin, Radziejów, Aleksandrów Kujawski i powiaty włocławski, lipnowski, rypiński, radziejowski i aleksandrowski należy:

  • wykonywanie zadań Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej określonych w § 9 oraz § 10;
  • wykonywanie zadań Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek określonych w § 11 ust. 1–6 oraz § 12;
  • wykonywanie zadań Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego określonych w 16 ust. 2 pkt 1 lit. a–e, g, ust. 4 pkt 4 i ust. 5 pkt 6;
  • opracowywanie planu pracy Delegatury na każdy rok szkolny, wyników i wniosków wynikających z realizowanego nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oraz wyników i wniosków wynikających z planu pracy Delegatury w celu przedstawienia ich Kuratorowi;
  • realizowanie i monitorowanie zadań wynikających z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa;
  • prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych;
  • utrzymanie pomieszczeń i wyposażenia w czystości i sprawności technicznej;
  • prowadzenie obsługi kancelaryjnej Delegatury;
  • prowadzenie wykazu szkół i placówek nadzorowanych przez Delegaturę.

Zespół Kierowniczy w Delegaturze Kuratorium Oświaty we Włocławku

  • Andrzej Gralak,  Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku

Pracownicy Delegatury we Włocławku

Sekretariat: Monika Skrzypińska, starszy inspektor, 54 426 40 32 delwlocl@kuratorium.bydgoszcz.pl 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024