Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Informacje o Delegaturze Kuratorium Oświaty w Toruniu

Siedziba urzędu:              ul. Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń

Sekretariat Delegatury:  56 61 15 220

Poczta e-mail:                  deltorun@kuratorium.bydgoszcz.pl

Zdjęcie wykonane przez Artura Anuszewskiego przedstawia budynek Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu.

       Fot. Artur Anuszewski        

Zgodnie z par. 17.1. Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy do zadań Delegatury w Toruniu na obszarze jej działania obejmującym miasta Toruń, Grudziądz, Brodnicę, Wąbrzeźno, Golub Dobrzyń, Chełmno i powiaty: toruński, grudziądzki, brodnicki, golubsko-dobrzyński, wąbrzeski i chełmiński należy:

 • wykonywanie zadań Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej określonych w § 9 oraz § 10;
 • wykonywanie zadań Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek określonych w § 11 ust. 1–6 oraz § 12;
 • wykonywanie zadań Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego określonych w § 16 ust. 2 pkt 1 lit. a–e, g, ust. 4 pkt 4 i ust. 5 pkt 6;
 • opracowywanie planu pracy Delegatury na każdy rok szkolny, wyników i wniosków wynikających z realizowanego nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oraz wyników i wniosków wynikających z planu pracy Delegatury w celu przedstawienia ich Kuratorowi;
 • realizowanie i monitorowanie zadań wynikających z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa;
 • zabezpieczenie realizacji wyjazdów służbowych samochodem służbowym, w tym prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych;
 • utrzymanie pomieszczeń, wyposażenia i samochodu służbowego w czystości i sprawności technicznej;
 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej Delegatury;
 • prowadzenie wykazu szkół i placówek nadzorowanych przez Delegaturę.

Zespół Kierowniczy w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Toruniu

 • Beata Sikorska –  Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty
 • Irena Zielińska –  Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu

Pracownicy Delegatury w Toruniu

Sekretariat: Ewa Małkiewicz, starszy inspektor, tel. 56 620 00 65, deltorun@kuratorium.bydgoszcz.pl

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024