Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Osoby do kontaktu w sprawach awansu zawodowego nauczycieli

Bydgoszcz

Marta Gordon, tel. (52) 34-97-620
Roksana Prill, tel. (52) 34-97-876

 

Toruń

Barbara Murawska, tel. (56) 611-52-15

 

Włocławek

Zbigniew Seklecki, tel. (54) 426-40-41
Małgorzata Warzeńska, tel. (54) 426-40-31

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024